MAY DEM TIEN MAXDA 2165

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: CONG TY YEN LOAN

Địa chỉ: 95 QL9 ĐÔNG HÀ

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2165

Số seri: 21651258

Ngày mua hàng: 11-03-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 11-03-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Còn bảo hành