MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA SUPER BC 38

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI

Địa chỉ: 33 Quang Trung, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA SUPER BC 38

Số seri: 40123609

Ngày mua hàng: 05-08-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 05-08-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  • - KT ĐẠT giao máy