MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2165

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Ngân hàng Chính sách Thị xã Điện Bàn

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2165

Số seri: 122020040/122020036

Ngày mua hàng: 26-11-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 26-11-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. Kỹ thuật anh Cao đi giao máy ngày 26/11/2020