Máy đếm tiền Azura 1212

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Đà Nẵng

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Máy đếm tiền Azura 1212

Số seri: 1020211005

Ngày mua hàng: 09-12-2021

Ngày kích hoạt bảo hành: 09-12-2021

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  • Kỹ thuật Long đi giao