MÁY ĐẾM TIỀN GLORY 6868

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: BIDV HUẾ

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : NGÂN HÀNG BIDV

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN GLORY 6868

Số seri: 686817020056

Ngày mua hàng: 06-12-2019

Ngày kích hoạt bảo hành: 06-12-2019

Thời gian bảo hành: 2 năm

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  • GIAO HÀNG NGÀY 6/12/2019
  • KỸ THUẬT VÕ THANH CAO GIAO HÀNG