MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 1212

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Quỹ Tín Dụng Triệu Trung

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA SUPER BC 38

Số seri:

Ngày mua hàng: 17-05-2021

Ngày kích hoạt bảo hành: 17-05-2021

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. Kỹ thuật Thường đi giao ngày 10/5