MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2165

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: AGRIBANK QUẢNG NAM

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : AGRIBANK QUẢNG NAM

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2165

Số seri: 19125735

Ngày mua hàng: 17-12-2019

Ngày kích hoạt bảo hành: 17-12-2019

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  • GIAO HÀNG NGÀY 17/12/2019
  • KỸ THUẬT LÊ VĂN VIỆN GIAO HÀNG KHÔNG BAO GỒM LINH KIỆN SƠ CUA