Máy đếm tiền Maxda 2804

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Công ty TNHH Tổng đại lý bảo hiểm phượng tân thịnh

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : Công ty TNHH Tổng đại lý bảo hiểm phượng tân thịnh

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2804

Số seri: 28041317

Ngày mua hàng: 09-10-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 09-10-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. KT Cao đi giao máy ngày 09/10/2020