Máy hút ẩm dân dụng kèm lọc không khí HM-920EN

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Ngân hàng Agribank - chi nhánh khu công nghiệp đà nẵng

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : Ngân hàng Agribank - chi nhánh khu công nghiệp đà nẵng

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Máy đếm tiền Maxda 2165

Số seri: FJDYHM9202003049

Ngày mua hàng: 20-10-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 01-01-1970

Thời gian bảo hành: 2 năm

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  • ngày 20/10/2020 KT Thường có đi giao máy tại ngân hàng Agribank