Máy đếm tiền Maxda 2165

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Ngân hàng Agribank - chi nhánh khu công nghiệp đà nẵng

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : Ngân hàng Agribank - chi nhánh khu công nghiệp đà nẵng

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2165

Số seri: 21651318

Ngày mua hàng: 14-10-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 20-10-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. KT Cao đi giao máy ngày 14/10/2020