MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2165

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: AGRIBANK QUẢNG NAM

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : AGRIBANK QUẢNG NAM

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2165

Số seri: 21651244

Ngày mua hàng: 13-11-2019

Ngày kích hoạt bảo hành: 13-11-2019

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

    1. Giao hàng ngày 13.11.2019 ( NV giao hàng : Viện)