MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2165

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: NH NN & PTNT Núi Thành Quảng Nam

Địa chỉ: 347 Phan Chu Trinh - thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : Ngân hàng NN &PTNT Việt Nam -CN Tam Kỳ Việt Nam

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2165

Số seri: 21651265

Ngày mua hàng: 23-07-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 23-07-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. KĨ THUẬT THƯỜNG GIAO MÁY