MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2165

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Trường đại học kiến trúc đà nẵng

Địa chỉ: 566 Núi Thành, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : Trường đại học kiến trúc đà nẵng

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2165

Số seri: 21651286

Ngày mua hàng: 11-09-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 11-09-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  • Viện đi giao máy