MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2804

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: CÔNG TY BDS QUANG GROUP

Địa chỉ: ĐÔNG HÀ QUẢNG TRỊ

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2804

Số seri: 28041307

Ngày mua hàng: 17-02-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 17-02-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Ghi chú sản phẩm: KT VIỆN GIAO HÀNG NGÀY 18/02/2020 KHÔNG KÈM LINH KIỆN

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

KT VIỆN GIAO HÀNG NGÀY 18/02/2020 KHÔNG KÈM LINH KIỆN