MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2804

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA

Địa chỉ: ĐÀ NẴNG

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2804

Số seri: 28041296

Ngày mua hàng: 30-03-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 30-03-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1.  KT VÕ THANH CAO GIAO HÀNG NGÀY 30/03/2020 KÈM THEO 1 MÁY HỦY 1 MÁY KHOAN CHỨNG TỪ