Máy đếm tiền Maxda 2804

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Ngân hàng chính sách ngũ hành sơn

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : Ngân hàng chính sách ngũ hành sơn

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2804

Số seri: 28041319

Ngày mua hàng: 19-10-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 19-10-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. KT thường đi giao máy ngày 19/10/2020