MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2804

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT KHƯƠNG

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT KHƯƠNG

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2804

Số seri: 122020019

Ngày mua hàng: 03-12-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 03-12-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. Kỹ thuật Cao đi giao ngày 03/12/2020