MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2804

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CỬA ĐẠI QUẢNG NAM

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CỬA ĐẠI QUẢNG NAM

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2804

Số seri: 122020018/122020020

Ngày mua hàng: 04-12-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 07-12-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. Kỹ thuật Cao đi giao ngày 07/12/2020
  2. Kỹ thuật Cao đi giao ngày 18/11/2020