MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA BC 38

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: AGRIBANK ĐIỆN BÀN

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA BC 38

Số seri: 40123491

Ngày mua hàng: 20-12-2019

Ngày kích hoạt bảo hành: 20-12-2019

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

    • GIAO HÀNG NGÀY 20/12/2019
    • KỸ THUẬT LÊ VĂN VIỆN GIAO HÀNG KHÔNG BAO GỒM BÁNH XE CAO SU