MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA BC38

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI

Địa chỉ: PHÒNG GIAO DỊCH TRẦN PHÚ

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA BC38

Số seri: 122020008

Ngày mua hàng: 03-12-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 03-12-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. Kỹ thuật Cao gửi hàng đi ngày 03/12/2020