MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA CD86

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA CD 86

Số seri: 122020023

Ngày mua hàng: 22-09-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 22-09-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. KT A CAO ĐI GIAO MÁY NGÀY 22/09/2020