MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA SUPER BC 38

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Ngân hàng Chính Sách Cẩm Lệ

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA SUPER BC 38

Số seri: 122020001

Ngày mua hàng: 16-12-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 16-12-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

Kỹ thuật Thường đi giao ngày 16/12/2020