MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA SUPER BC 38

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Ngân hàng PVCOMBank Chợ Mới - PVCOMBank- PGD NHS

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA SUPER BC 38

Số seri: 122020004/40123513

Ngày mua hàng: 16-12-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 16-12-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. Kỹ thuật Thường đi giao ngày 16/12/2020
  2. Viện đi giao máy PGD NHS ngày 16/12/2020