MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA SUPER BC 38

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: PVComBank Hội An

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA SUPER BC 38

Số seri: 40123612/40123617/40123615/40123623/40123765

Ngày mua hàng: 05-03-2021

Ngày kích hoạt bảo hành: 05-03-2021

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  • Kỹ thuật Thường đi giao 23/2 2 máy và 3/3 3 máy