MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA SUPER BC 38

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: PVComBank Đà Nẵng

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA SUPER BC 38

Số seri: 0120211029/40123764

Ngày mua hàng: 24-05-2021

Ngày kích hoạt bảo hành: 24-05-2021

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. Kỹ thuật Long đi giao ngày 19/5