MÁY ĐẾM TIỀN XINDA SUPER BC 35

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: TIỆM VÀNG

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN XINDA SUPER BC 35

Số seri: 35123457

Ngày mua hàng: 02-02-2021

Ngày kích hoạt bảo hành: 02-02-2021

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. Viện đi giao máy ngày 2/2/2021