MÁY ĐẾM TIỀN ZY CD 86

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: TRƯỜNG HẢI KIA ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng Đà Nẵng

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN ZY CD 86

Số seri: 2018120801

Ngày mua hàng: 02-12-2019

Ngày kích hoạt bảo hành: 02-12-2019

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Ghi chú sản phẩm: A Cao Giao hàng ngày 02.12.2019

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  • A Cao Giao hàng ngày 02.12.2019