MÁY ĐẾM TIỀN ZY CD 86

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: CÔNG TY MAXTRIX

Địa chỉ: KCN HÒA KHÁNH

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN ZY CD 86

Số seri: 2019010106

Ngày mua hàng: 27-03-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 27-03-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. NGÀY 27/03/2019 KT VÕ THANH CAO GIAO HÀNG